ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ SDG Move

20170501_164024.jpg

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งรายเป้าหมายและรายประเด็น นอกจากนี้ยังจะ Update ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDG ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกอีกด้วย

image_uploaded_from_ios_1024-2.jpg

Advertisements