Skip to content

บรรยากาศงานการนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ภาพรวมบรรยากาศช่วงเปิดงาน

20170501-SDGM-0089

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ อ.อรรถเศรษฐ์ จริยะรรมานุกูล นักวิจัย SDG Move

20170501-SDGM-0112

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ สกว ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

20170501-SDGM-013620170501-SDGM-0139

20170501-SDGM-0142

อ.ชล บุนนาค นักวิจัย SDG Move

20170501-SDGM-004620170501-SDGM-0056

 

20170501_163807

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักวิจัย

Goal 1

ทีมวิจัย Goal 1

Goal 2

ผู้แทนนักวิจัย Goal 2

Goal 4

ทีมนักวิจัย Goal 4

Goal 5

ทีมนักวิจัย Goal 5

Goal 7

นักวิจัย Goal 7

Goal 8

นักวิจัย Goal 8

Goal 9

ทีมนักวิจัย Goal 9

Goal 12

ทีมนักวิจัย Goal 12

Goal 13

ทีมนักวิจัย Goal 13

Goal 14

นักวิจัย Goal 14

Goal 15

นักวิจัย Goal 15

Goal 16

นักวิจัย Goal 16

บรรยากาศขณะประชุม

20170501-SDGM-0226

20170501-SDGM-0255

20170501-SDGM-0272

20170501-SDGM-0275

20170501-SDGM-0279

20170501-SDGM-0330

20170501-SDGM-0376

20170501-SDGM-0430

20170501-SDGM-0447

20170501-SDGM-0466

20170501-SDGM-0201

20170501-SDGM-0303

20170501-SDGM-0311

Advertisements
%d bloggers like this: