แนวทางการดำเนินงานปีที่ 2 ของ SDG Move

แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มี 3 ส่วนคือ 1) Localizing SDGs 2) Policy Research on SDGs และ 3) Science Technology and Innovation for SDGs

การประชุม High-Level Political Forum คืออะไร

การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) คือ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน HLPF เป็นหนึ่งในกลไกหลาย ๆ กลไกที่ระบุไว้ใน วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030  ที่ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมุ่งให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและองค์กรเฉพาะทางอื่น ๆ เข้าร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของ UN ก็จะได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการนี้อีกด้วย การประชุมนี้จัดขึ้นมี คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council […]

แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (3)

ตอนที่ 3 ของการแปลเอกสาร Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development : โลกของเราวันนี้ -- ผู้นำประเทศต่าง ๆ มองโลกว่าเป็นอย่างไรจึงตกลงใจร่วมกันบรรลุ SDGs?

สวัสดี SDGs (1) – ข้อมูลพื้นฐาน

มาทำความรู้จัก SDGs กันให้ชัดเจน ลึกซึ้งขึ้น ด้วยภาษาที่ไม่ยากจนเกินไป (จริงรึ?) กับ บทความชุด "สวัสดี SDGs" - ตอนที่ 1 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SDGs

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ CSOs จากมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมและศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organizations: NGOs) จากประเทศมาเลเซีย Dr. Denison Jayaysooria ผู้เป็นประธานร่วมในเครือข่าย CSO-SDG Alliance และสมาชิกของ the Malaysian SDG Steering Committee ซึ่งในครั้งนี้ Dr. Denison ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานขับเคลื่อน SDGs ของประเทศมาเลเซีย […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.oo น. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัยทั้ง 12 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Q&A โจทย์วิจัย: โจทย์วิจัยกว้างไปไหม?

Q: โจทย์วิจัยที่ประกาศออกไปกว้างไปไหมเมื่อเทียบกับงบประมาณและเวลาที่มี ? A: ผมมั่นใจว่า หากท่านอ่านชื่อของโจทย์วิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ท่านต้องคิดว่าเป็นโจทย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแน่นอน เพราะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีถึง 17 ข้อ แต่ในความเป็นจริง มันไม่กว้างขนาดนั้นครับ หากเราดูในรายละเอียดของโจทย์วิจัย (ท่านสามารถดูรายละเอียดของโจทย์วิจัย และแบบฟอร์มตัวอย่างสำหรับการเขียน proposal ได้ที่นี่) จะพบว่า มันไม่กว้างอย่างที่คิด ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ครับ

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนสุดท้าย

The lazy person’s guide to saving the world คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนสุดท้าย (1min. read) Level 3 Neighborhood nice guy เป็นคนดีของสังคมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไป วันนี้เลเวล 3 เราก้าวออกมานอกบ้านเป็นคนดีของชุมชนใกล้บ้านกันครับ ไม่ต้องไปไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็สามารถช่วยให้โลกยั่งยืนได้เหมือนกันนะเออ

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนที่2

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนที่2 (1min. read)       Level 2 Household Hero เรื่องง่ายๆ เริ่มต้นทำได้ที่บ้านเราเอง วันนี้เราลุกขึ้นมาจากโซฟาแล้ว มาดูกันดีกว่าว่า อะไรบ้างในบ้านที่ทำได้แล้วก็ช่วยโลกด้วย คุณอาจจะพบว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้มาก 

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ (1)

ใครว่าคนขี้เกียจช่วยโลกไม่ได้ ลองอ่าน "คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ" และลองทำตามดูสิครับ บทความนี้มีทั้งหมด 3 ตอน นี่คือตอนที่ 1

Goal 16: Peace Justice and Strong Institution

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ […]

Goal 15: Life on Land

เป้าหมายที่ 15:  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and […]

Goal 14: Life Below Water

เป้าหมายที่ 14:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ทั้งด้านมลพิษ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเท่าเทียกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมง  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าประสงค์ภายในเป้าหมายนี้ให้ความสำคัญกับ การป้องกันและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบนแผ่นดิน (14.1), การลดและติดตามภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร (14.3), การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและควบคุม (IUU) […]

Goal 13: Climate Action

เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change and its impacts) เป็นเป้าหมายที่เน้นประเด็นเดียวกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้จึงมีจำนวนไม่มากและเน้นไปในเชิงนโยบายและกลไกสนับสนุนการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่รายละเอียดอื่น ๆ ในทางปฏิบัติจะไปอยู่ที่ความตกลงปารีส เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ เสริมภูมิต้านทานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.1), บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในนโยบายระดับชาติ (13.2), และ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มขีดความสามารถของสังคมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น (13.3) ในเชิงนโยบายระหว่างประเทศ […]