บุคลากร

 

SDGsSDG-team_1

ชล บุนนาค
หัวหน้าโครงการ

 

SDGsSDG-team_2

 

อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ผู้จัดการโครงการ

 

SDGsSDG-team_4

 

ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
นักวิจัย

 

SDGsSDG-team_6

ณัชฎา คงศรี
นักวิจัย

 

SDGsSDG-team_3

 

ธรรมพร สุขมี
ผู้ช่วยนักวิจัย

 

SDGsSDG-team_5

นิภัทรา นาคสิงห์
ผู้ช่วยนักวิจัย

Advertisements