Skip to content

Tag: Renewable Energy

ST100 อุปกรณ์พลังงานทดแทน ขนาดพกพาสำหรับชุมชนห่างไกล

UAF research facility device could boost use of renewable energy ที่มา: alaskapublic.org วิศวะกรจากประจำศูนย์ Alaska Center for Energy and Power ที่ UAF หรือ University of Alaska Fairbanks ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ชื่อ ST100 เป็นตัวกลางในการเชื่อมพลังงานทดแทนมาสู่ครัวเรือนได้ง่ายขึ้น และจะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น ลมและไฟฟ้าพลังน้ำ) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้น […]

UK ทำลายสถิติการใช้พลังงานหมุนเวียนในงานฉลองคริสต์มาส

Christmas Day 2016 sets new UK record for renewable energy use ที่มา : theguardian.comtheguardian.com 25 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมาคือวันคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในประวัติศาสตร์ตามที่ Drax Group plc หรือบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งราชอาณาจักรได้บันทึกไว้ บริษัท Drex กล่าวว่ากว่า 40% ของการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (renewable resources) ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

คิกาลี (Kigali) สุดยอดผังเมืองแห่งความเจริญที่ยั่งยืนของแอฟริกา

ที่มาข่าว: citiscope.org และ newtimes.co.rw ที่มาภาพ: imirasire.com ทันทีที่ Monique Mukaruliza นายกแห่งเมืองหลวงรวันดารับตำแหน่งบริหารประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศให้เข้าร่วมการออกเสียงความเห็นในการปรับปรุงแผนชาติ (Master plan 2040) ที่เริ่มดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 

เดนมาร์กร่วมมือ-เปลี่ยนเมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมทางอาหารเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: inhabitat.com William McDonough พร้อมทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบผังเมืองเตรียมแผนระยะยาวสำหรับการสร้างสวนนวัตกรรมทางอาหาร (Agro Food Park: AFP) ใกล้เมืองออฮุส (Aarhus) ซึ่งแผนดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคนักวิจัยและภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ปราศจากการทำลายสภาพแวดล้อม

เร่งกำจัดซากโซลาร์เซลล์

ที่มา: Dailynews กรมโรงงานและอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนกำจัดซากแผงโซล่าเซลล์อย่างอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแผงมีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี ดังนั้นจึงมีเป้าหมายระยะยาว โดยการนำซากแผงโซลาร์ฯที่เสียแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Goal 7: Affordable and Clean Energy

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) มีเป้าประสงค์ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ การเข้าถึงพลังงาน (7.1), การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (7.2) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (7.3) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด (7.a), และโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการจัดส่งบริการพลังงานในประเทศกำลังพัฒนา (7.b)