Skip to content

Tag: sdg9

อินเดียวางแผนระบบเมืองปราศจากของเสีย

Plans for Salt Lake-Rajarhat to be a smart & green city ที่มา : timesofindia.indiatimes.com เมืองโกลกาตา (the Bidhannagar Municipal Corporation) ประเทศอินเดียกำลังวางแผนขยายความเป็นเมืองสีเขียว ให้ครอบคลุมไปถึงบริเวณ Salt Lake และเขต Rajarhat หลังจากที่มีนโยบายการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาระบบปราศจากของเสีย (zero-waste system) ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจึงได้ดำเนินการรณรงค์การลงคะแนนออนไลน์ในปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโหวตให้ชาวเมืองซอลท์เลคได้ตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนและพัฒนาพื้นที่ในเมืองให้มีความเป็นเมืองสีเขียวหรือ smart green city หรือไม่ ผลปรากฏว่าชาวเมืองกว่า 50% […]

ออฟฟิศสวย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Creating the Workplace of the Future Through Biophilic Design ที่มา : sustainablebrands.com การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือที่ทำงาน มีผลต่อศักยภาพมนุษย์หรือคนทำงานเสมอ Biophilic design หรือการออกแบบสถานที่ (ในเมือง) ให้มีความสมดุลและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ให้ผู้ใช้สถานที่นั้น ๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ต้นไม้ แสงแดด พื้นที่สีเขียวต่างส่งผลต่อสุขภาพและศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เพราะพวกมันจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลดความเครียดของพนักงานลง

ST100 อุปกรณ์พลังงานทดแทน ขนาดพกพาสำหรับชุมชนห่างไกล

UAF research facility device could boost use of renewable energy ที่มา: alaskapublic.org วิศวะกรจากประจำศูนย์ Alaska Center for Energy and Power ที่ UAF หรือ University of Alaska Fairbanks ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ชื่อ ST100 เป็นตัวกลางในการเชื่อมพลังงานทดแทนมาสู่ครัวเรือนได้ง่ายขึ้น และจะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น ลมและไฟฟ้าพลังน้ำ) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้น […]

เตรียมเปิดตัวแท็กซี่น้ำรักษ์โลกใจกลางกรุงปารีส

“SeaBubble”, an eco-friendly flying river taxi to be trialled on the Seine River in Paris. ที่มา : dailytelegraph.com.au “Flying water taxi” ภาหนะรูปทรงคล้ายไข่ที่สามารถแล่นในน้ำได้แทนเรือ โดยภาหนะชนิดนี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะในเขตเมืองและช่วยให้คนสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ มลภาวะที่ปล่อยออกมาจากเจ้า Flying water taxi นี้จะเท่ากับศูนย์และใช้พลังานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน